Uslovi i prava korišćenja

Uslovi korišćenja tekstova objavljenih na ovom blogu:

Tekstovi objavljeni na ovom blogu, izuzev ako je drugačije navedeno, pripadaju isključivo autoru teksta.

Drugi mogu koristiti tekstove objavljene na ovom blogu isključivo uz prethodno dobijenu saglasnost, a koja se podnosi putem elektronske pošte.

Tekstove objavljene na ovom blogu drugi mogu, nakon prethodno dobijene saglasnosti, prenositi uz jasno uočljiv link ka originalnom tekstu.

Nepoštovanje ovih pravila povlači odgovarajuću građansko-pravnu odgovornost.